Udział w pracach Zespołu ds. monitorowania przekształceń w ochronie zdrowia

Przedstawiciele Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower wezmą udział w pracach Zespołu ds. monitorowania przekształceń w ochronie zdrowia. Zespół został powołany w celu rozwiązywania problemów ochrony zdrowia i będzie działał na zasadzie forum dialogu społecznego. W pracach wezmą udział także przedstawiciele innych podmiotów z branży medycznej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower koncentruje się na branży bio-info-med i będzie wspierało innowacyjne przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwojowym. Zespół projektowy patrzy jednak na problematykę ochrony zdrowia w szerszym kontekście funkcjonowania całego systemu zdrowotnego i z tego względu będzie się angażował we wszelkie inicjatywy, które mają na celu wypracowanie systemowych rozwiązań istotnych kwestii społecznych.

Powołanie Zespołu ds. monitorowania przekształceń w ochronie zdrowia jest bardzo ważnym elementem angażowania społeczeństwa, w tym organizacji pracodawców i pracobiorców, w podejmowanie decyzji politycznych.

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue