OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informujemy, iż zakończono ogłoszony w dniu 14 stycznia 2013 r. przetarg na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na doprojektowaniu, dokończeniu budowy, wykończeniu i wyposażeniu Obiektu.
Dnia 31 stycznia 2014 r. została dokonana ocena ofert złożonych w postępowaniu i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejsza została uznana oferta TECH BAU ENGINEERING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
Prace budowlane dotyczą projektu pod nazwą: „Budowa parku naukowo-technologicznego Centrum Zaawansowanych Technologii wraz z zakupem wyposażenia".
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.

Szybki kontakt

 

Nobel Tower - Centrum Zaawansowanych Technologii sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue