Centrum Zaawansowanych Technologii sp. z o. o. realizuje projekt "Budowa parku naukowo-technologicznego Centrum Zaawansowanych Technologii wraz z zakupem wyposażenia". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

 

  • Strona internetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:  www.wrpo.wielkopolskie.pl
  • Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl

 

 

Szybki kontakt

 

Nobel Tower - Centrum Zaawansowanych Technologii sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

nagroda

ue