OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informujemy, iż zakończono ogłoszony w dniu 4 października 2013 r. przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie wykonania pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia.
Dnia 14 października 2013 r. została dokonana ocena ofert złożonych w postępowaniu i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejsza została uznana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Dek-Bud" Eksport-Import Grzegorz Chojnacki z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poznań, dnia 18 października 2013 r.

Zarząd Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informujemy, iż zakończono ogłoszony w dniu 4 października 2013 r. przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie wykonania prac związanych ze stolarką i ślusarką zewnętrzną.
Dnia 14 października 2013 r. została dokonana ocena ofert złożonych w postępowaniu i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejsza została uznana oferta UNIMA PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poznań, dnia 18 października 2013 r.

Zarząd Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informujemy, iż zakończono ogłoszony w dniu 4 października 2013 r. przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie wykonania prac służących uszczelnieniu elewacji..
Dnia 14 października 2013 r. została dokonana ocena ofert złożonych w postępowaniu i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejsza została uznana oferta LAN-BUD Grzegorz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poznań, dnia 18 października 2013 r.

Zarząd Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue