OŚWIADCZENIE

W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragniemy poinformować, iż spółka odstąpiła od umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem zawartej 30 kwietnia 2012 r. z Novum Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kaliszu.

Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Jednocześnie Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia, iż zamierza dalej projekt realizować. Przetarg mający na celu wyłonienie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue