2 października 2013 roku odbyła się konferencja „Projekt: Inwestor. Jak inwestować w Poznaniu?", która zorganizowana została przez czasopismo Inwestor oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową. Spotkanie zgromadziło ponad 300 osób, które przez cały dzień miały szansę uczestniczyć w ciekawych wykładach. Celem wydarzenia było zaprezentowanie rynku nieruchomości komercyjnych w aglomeracji poznańskiej, jego specyfiki i mechanizmów na nim panujących. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami między innymi w zakresie źródeł finansowania inwestycji, sposobów komercjalizacji budynków, aspektów związanych z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych czy zależności pomiędzy jakością architektury a powodzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych.

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue